Conversation Between d0va and dcmstop

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ấy căn nguyên của ta. Đáng tiếc chính là ta lợi dụng việc tế luyện của các ngươi một lần nữa rèn luyện chinh lư áo nghĩa của trật tự, bản chất của hỗn loạn một phen. Tuy rằng pháp lực hao tổn nhiều nhưng cảnh giới lại càng sâu một bậc, về sau các ngươi chờ ta điên cuồng trả thù đi.
    - Đáng giận!
    Một tiếng nổ lớn vang lên. Một người đầu có một sừng màu trắng, chân đạp rồng đen voi đen phát ra tiếng nguyền rủa ong ong. Một cỗ ư niệm tai nạn vô cùng vô tận quét ngang hư không tản mát ra ngoài. Đây là Tai Nan Thiên Quân.
    Tai Nan Thiên Quân có vô cùng vô tận truyền thuyết ở Thiên giới. Hắn vừa là
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1